Actieplan Bereikbaarheid Ede-West

Edes Bedrijfs Contact (EBC) en de gemeente Ede hebben samen met het bedrijfsleven het Actieplan Bereikbaarheid Ede-West opgesteld. Het plan beoogt het verbeteren van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Heestereng, Frankeneng en De Vallei. De maatregelen zijn voorgesteld door de betrokken bedrijven en hebben daarom veel draagvlak. De wens is dat dit actieplan significant zal bijdragen aan een betere bereikbaarheid voor zowel de individuele bedrijven als de bedrijventerreinen als geheel.

Download het Actieplan Bereikbaarheid Ede West (PDF, december 2018)

Download de maatregelbladen Actieplan Bereikbaarheid Ede West (PDF, december 2018)