Verslag eerste bijeenkomst community

Algemene indrukken uit de eerste bijeenkomst

 • Kruispunt Galvanistraat-Frankeneng is het belangrijkste knelpunt. Er zijn zowel wachtrijen als incidenten (blokkades vrachtverkeer DB Schenker, blokkades vrachtverkeer Welkoop/Boerenbond (AgriRetail), onvoorspelbaar oversteekgedrag fietsers, roodlichtnegatie door autoverkeer).
 • Het gaat met name over de avondspits. ‘5 voor 5’ begint de ellende en duurt dan een half uur tot drie kwartier en soms langer.
 • Er is een breed gevoel dat de problemen toe gaan nemen omdat men een toenemende bedrijvigheid bij zichzelf en bij buur-bedrijven ervaart.
 • Doorstroming Keesomstraat en Dreeslaan en hun kruisingen met Einsteinstraat, Galvanistraat en Tooropstraat is de laatste jaren verbeterd door opening van de Koepeltunnel en verbetering van de verkeersregelinstallaties. De doorstroming is nog niet optimaal maar het wordt in de huidige situatie niet als een heel groot probleem gezien.

Specifieke knelpunten uit de eerste bijeenkomst (en enkele latere reacties)

 • Kruising Galvanistraat-Frankeneng:
  • Verkeer vanaf A30 rijdt in drukke avondspits op de kruising Galvanistraat-Frankeneng soms door rood
  • zodat auto’s vanuit parallelweg Galvanistraat (vanaf Nissan dealer Bochane) tijdens hun te korte groentijd nog minder kunnen afrijden.
  • Fietsers steken op de kruising gevaarlijk over door bij linksafslaande bewegingen twee oversteken in één keer te nemen. Ook daardoor is het lastig afrijden.
 • Oprijden Galvanistraat vanuit Celsiusstraat:
  • In de avondspits is dit erg lastig.
  • Er wordt regelmatig een doorsteek gemaakt over het terrein van het TinQ tankstation, waarna invoegen op de Galvanistraat ook weer rommelig plaatsvindt.
 • Oversteken Galvanistraat voor fietsers
  • Is voor werknemers van DB Schenker lastig. Ze rijden daarom op het fietspad tegen de rijrichting in.
  • Is bij Lorentzstraat lastig. Fietsers die drukke Keesomstraat of verkeerslichten mijden, gebruiken de Lorentzstraat. Ook sluit de Lorentzstraat aan op doorsteek gebied Pascalweg naar fietsbrug naar ziekenhuis en Rietlanden.
  • Op diverse plaatsen is oversteken van de Galvanistraat voor fietsers lastig.
 • Opstoppingen DB Schenker.

Deze ontstaan doordat vrachtauto’s met bestemming DB Schenker niet snel door de poort kunnen. In de spits staan er regelmatig één of twee vrachtauto’s op de rijbaan op de Galvanistraat te wachten om rechtsaf te kunnen gaan, naar het terrein van DB Schenker.

 • Opstoppingen Welkoop/Boerenbond (AgriRetail).

Deze ontstaan doordat vrachtauto’s met bestemming Welkoop/Boerenbond (AgriRetail) vanaf de A30 de Frankeneng oprijdend niet direct linksaf kunnen slaan naar de Dwarsweg omdat wachtend verkeer vanaf de Frankeneng richting A30 hier staat opgesteld of groen heeft en rijdt. Dit vermindert niet alleen de doorstroming vanaf de A30 naar de Frankeneng, maar zorgt ook voor blokkades op de kruising.

 • Sluipverkeer A30-A12

Bij ernstige beperkingen van de doorstroming op de route A30 – A12 oostelijke richting, wordt de route via de Galvanistraat als sluiproute gebruikt. In de avondspits zorgt dit voor veel overlast. Dit gebeurt met enige onregelmaat ongeveer eens in de twee weken.

 • Wachtrijen vanuit De Vallei naar Galvanistraat

Deze wachtrijen ontstaan ongeveer om 17:00 uur en zijn er zowel op de Copernicustraat als de Newtonstraat.

 • Te hard rijden
  • Op de lange rechte Frankeneng
  • Op de Galvanistraat, dit maakt het, ook als het niet druk is, lastig om de weg vanaf de zijwegen over te steken (fietsers) of vanaf de zijwegen op te rijden (met name linksafslaande auto’s).
 • westelijke parallelweg Keesomstraat

Drukte op de parallelweg Keesomstraat vanaf de Frankeneng

Fietsers en auto’s zitten elkaar in de weg, ook omdat fietsers hier tegen de rijrichting voor auto’s in rijden.

 1. oostelijke parallelweg Keesomstraat

Fietsers en auto’s zitten elkaar in de weg, ook omdat fietsers hier tegen de rijrichting voor auto’s in rijden.

 • Kamperen/overnachten

Met name buitenlandse vrachtautochauffeurs overnachten in hun trekker op diverse plaatsen op de bedrijventerreinen. De locaties lijken organisch gekozen. De chauffeurs zoeken elkaar op, op vaste plekken. Hierdoor wordt overig verkeer in twee richtingen gehinderd (er moet om-en-om gereden worden). Daarnaast beschikken de chauffeurs niet over sanitair en ontstaat er dus vervuiling en verrommeling.

 • Parkeeroverlast Pascalstraat

Er is eigenlijk alleen eenrichtingsverkeer mogelijk door de grote stroom met auto’s die geparkeerd staat. Nu zijn er in korte tijd twee ongelukken gebeurd door het beperkte zicht bij het verlaten van de uitrit bij nummer 15.

 • Parkeeroverlast Lorentzstraat

Parkeervakken langs de rijbaan worden gebruikt voor vrachtauto’s. Dit probleem speelt met name in het weekeinde als het druk is bij de winkels. De vrachtauto’s worden hier geparkeerd omdat dit een locatie is waar veel mensen komen en er toch vrachtauto’s geparkeerd mogen worden. Chauffeurs uit de omgeving parkeren hier hun vrachtauto omdat ze van deze locatie verwachten dat de aanwezigheid van veel mensen diefstal (brandstof) of schade aan de voertuigen voorkomt. Gevolg: slecht zicht voor uitrijdende parkeerders (verkeersonveiligheid) en vermindering parkeervoorziening voor bezoekers winkels. Tevens nemen de vrachtauto’s het zicht op de bedrijven weg terwijl de kracht van de locatie is dat soortgelijke bedrijven zichtbaar dichtbij elkaar zitten en door hun zichtbaarheid over en weer zou de aantrekkelijkheid en de commerciële kracht van de locatie moeten versterken. Dat lukt niet met de geparkeerde vrachtauto’s. Daarnaast zijn er vrachtauto’s van buitenlandse chauffeurs die hier ook overnachten. Vermoed wordt dat voor hen de aantrekkelijkheid van de locatie zit in de sociale controle in combinatie met de nabijheid van AH XL waar ze boodschappen kunnen doen (dit laatst is nog niet voldoende onderbouwd).

 • Bereikbaarheid parkeerplaatsen Lorentzstraat

Werknemers van Tanatex en wellicht ook andere bedrijven parkeren op de Lorentzstraat bij Tanatex in parkeervakken die alleen bereikbaar zijn door over de rijbaan te lopen. Gezien de drukte en variatie in het verkeer (er is ook geen fietsstrook) voelen deze medewerkers zich onveilig op de rijbaan en is het de wens om de parkeerplaatsen beter voor voetgangers bereikbaar te maken.

Visuele weergave van de knelpunten:

Knelpunten Ede-West-1

Knelpunten Ede-West-2

Stand van zaken slim reizen, slim werken en duurzame mobiliteit uit de eerste bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst hebben we kort geïnventariseerd wat bedrijven doen om hun mobiliteit in goede banen te leiden en welke initiatieven hen aanspreekt. Dit gebeurde aan de hand van de volgende thema’s:

(e-)fiets en infrastructuur, openbaar vervoer, bedrijfsvoering en organisatie, duurzame mobiliteit en overig.

* CTS IT faciliteert haar medewerkers met het werken op afstand

Deze organisatie wil over haar ervaringen graag een presentatie verzorgen in de volgende bijeenkomst.

thema fiets

de praktijk:

– fietsproject/-plan

– programma fietsen in relatie met vitaliteit

thema bedrijfsvoering en organisatie

de praktijk:

– buiten spits rijden

– digitaal werken en communiceren

interessant:

– thuis werken stimuleren

– leenauto’s voor zakelijke ritten

Verder werden de volgende opmerkingen gemaakt:

– de bereikbaarheid met OV is slecht, weinig bushaltes en de afstand tot de haltes is ver.