Over dit project

Begin 2017 heeft een studie van studenten aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) laten zien dat de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Frankeneng, Heestereng en De Vallei voor veel bedrijven een belangrijke zorg is. De bereikbaarheid van deze gebieden is al langere tijd een onderwerp van discussie en klachten. Daarom gaan we de uitdagingen rond bereikbaarheid aanpakken.

Ingenieursbureau Witteveen+Bos is gevraagd om samen met de bedrijven, het Edes Bedrijfs Contact (EBC) en de gemeente Ede oplossingen te benoemen voor de gesignaleerde problemen. De oplossingen worden opgenomen in het Actieplan Bereikbaarheid Ede-West dat najaar 2018 klaar moet zijn. Belangrijk is dat hierbij niet alleen gekeken worden naar technische oplossingen, maar ook naar mogelijkheden om met ander reisgedrag de verkeersproblemen te verminderen. Om dit mogelijk te maken, worden de bedrijven ondersteund door de Bereikbare Vallei.

Projectpartners

Gemeente Ede

De gemeente Ede is mede-initiatiefnemer van het project. Het definitieve actieplan zal najaar 2018 worden aangeboden aan het college van B&W voor nadere besluitvorming. Het moet een gedragen plan worden waarmee oplossingen komen voor bereikbaarheidsknelpunten over het hele gebied. Ondernemers worden uitgedaagd om mede het plan vorm te geven. Een plan dat naast maatregelen op straat (betere verkeersregelingen, civieltechnische aanpassingen etc.) ook maatregelen van bedrijven bevat (bijvoorbeeld een fietsplan of slimme bedrijfstijden).

EBC

Bedrijvenvereniging Edes Bedrijfs Contact (EBC) roept haar leden op om actief bij te dragen aan de totstandkoming van het Actieplan. Zij levert het platform waarbinnen ondernemers worden uitgedaagd om onderdeel te zijn van de oplossing.

De Bereikbare Vallei

De Bereikbare Vallei biedt expertise op het gebied van mobiliteitsmanagement. De mobiliteitsmakelaar van de Bereikbare Vallei is betrokken bij het project en ondersteunt en enthousiasmeert bedrijven om bij te dragen aan het Actieplan. Adviesbureau DTV Consultants heeft altijd invulling gegeven aan het programma van De Bereikbare Vallei.

Meedoen

Alle bedrijven op de bedrijventerreinen Frankeneng, Heestereng, De Vallei en andere belanghebbenden zijn uitgenodigd deel te nemen. In maximaal vier bijeenkomsten is het concept-Actieplan opgesteld. Meer weten, of reageren? Neem contact met ons op.